OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Drodzy Rodzice W związku z wystąpieniem w placówce przypadków Covid – 19 Przedszkole z dniem 06.10.2020 r będzie funkcjonować ze wzmożonym reżimem sanitarnym. W celu zmniejszenia zakażenia wirusem Covid-19 informujemy o zmianach godzin otwarcia i zamykania grup przedszkolnych.     Według wytycznych GIS: Nie ma możliwości przyprowadzania dziecka do innej grupy …

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole …