Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 1 w Ostródzie

Przedszkole nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  https://pm1.ostroda.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany czcionki.
 • Brak informacji przedstawionych w formie graficznej.
 • Zamieszczone informacje/ publikacje w formie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Brak wersji kontrastowej.
 • Brak możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Brak wyróżnienia odnośników.

Administrator oraz osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnia dostępności.
 2. Filmy i zdjęcia, które zostały opublikowane przed wejściem w życiu ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 20.04.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Przedszkola nr 1 Maja Chromik – Babalska
 • E-mail:  pm1ostroda@vp.pl
 • Telefon: 89 646 59 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Ostróda
 • Adres: ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
 • E-mail: um@um.ostroda.pl  
 • Telefon: 89 642 94 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 1 mieści się w piętrowym, wolnostojącym budynku połączonym łącznikiem ze Żłobkiem Miejskim, przy ulicy Bolesława Chrobrego 3, otoczony jest wokół zielenią. Budynek jest jednokondygnacyjny, otoczony dużym ogrodem. W budynku znajdują się schody, brak jest windy. Cały ogród/plac zabaw jest ogrodzony i zamknięty dla bezpieczeństwa dzieci. Przedszkole dysponuje ośmioma salami. Wejście główne do przedszkola znajduje się od ulicy Władysława Jagiełły. Główne drzwi otwierane są za pomocą domofonu. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd, który jest ułatwieniem dla mam z dzieckiem w wózku, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. Posiada monitoring wewnętrzny przy wejściu do przedszkola oraz zewnętrzny przed budynkiem przedszkola oraz na przedszkolny plac zabaw. Obiekt został całkowicie dostosowany do potrzeb i wymagań dzieci.

Przy budynku znajduje się mały parking dla pracowników przedszkola. Wokół budynku nie ma żadnej strefy parkowania dla rodziców. Godziny funkcjonowania placówki: Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 16:30. Godziny te dostosowane są do potrzeb pracujących rodziców. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Inne informacje i oświadczenia

Dyrektor placówki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.