Grupy
 

Nauczycielki:

mgr Maria Malinowska

mgr Anna Gontarczyk

 

CZERWIEC

 

1. Krąg tematyczny : Dzieci z całego świata

2. Krąg tematyczny : Moje podwórko

3. Krąg tematyczny : Wkrótce wakacje

 

Treści programowe:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy.
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
 • poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu.
 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego.
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych,
 • nazywanie figur geometrycznych.
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę.
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość,
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi.
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem,
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.

Piosenka ” Kiedy jesteś smutny”

1. Kiedy jesteś smutny,
gdy humoru nie masz,
a świat cały
w twoich oczach szary jest,
nie czekaj już dłużej,
stań tu razem z nami
i powtarzaj każdy ruch i gest.

Ref. Do przodu, do przodu,
raz, dwa, trzy,
do tyłu, do tyłu,
raz, dwa, trzy,
w lewo, w bok,
w prawo, w bok
i do góry skok./bis

2. Kiedy jesteś smutny,
gdy humoru nie masz,
a świat cały…

Ref. Do dołu, do dołu,
raz, dwa, trzy,
do góry, do góry,
raz, dwa, trzy
w lewo, w bok…

3. Kiedy jesteś smutny,
gdy humoru nie masz,
a świat cały…

Ref. Dokoła, dokoła,
raz, dwa, trzy,
dokoła, dokoła,
raz, dwa, trzy,
w lewo, w bok…

TYDZIEŃ 4 WKRÓTCE WIELKANOC
Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.

Językowa aktywność dziecka

·       rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych).

Artystyczna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

·       uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

·       kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy,

·       odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Językowa aktywność dziecka

·       aktywne słuchanie rozmówcy,

·       wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,

·       wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,

·       tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,

·       rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

Artystyczna aktywność dziecka

·       improwizowanie piosenek ruchem.

Poznawcza aktywność dziecka

·       uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,

·       rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,

·       klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,

·       rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego, zakładanie w sali zielonego ogródka; poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin; zachęcanie do prowadzenia kalendarza obserwacji roślin,

·       składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru,

·       wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.