Nauczycielki:

mgr Agata Chyżyńska

inż. Dagmara Bongalska

MAJ

  

Tematy kompleksowe:

Jestem patriotą

Książka moim przyjacielem

Wielkie talenty, ciekawe zawody

Kocham Cię , mamo!

 

Cele ogólne:

– aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych;

– usprawnianie motoryki małej;

– rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie

i pisanie;

– kształtowanie empatii poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób

z najbliższego otoczenia;

– wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia;

– uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy;

– ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;

– wdrażanie do poprawnego posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach;

– rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem

i dźwiękami;

– wykonywanie własnych eksperymentów graficznych;

– klasyfikowanie przedmiotów według podanych warunków;

– układanie przedmiotów w grupy, szeregi, rytmy;

– rozróżnianie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych;

– wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;

– kształtowanie właściwej postawy wobec Ojczyzny, symboli narodowych; wyróżnianie Polski na mapie Europy.

 

 

Uśmiechnij się

1.

Uśmiechnij się kochana mamo,

najlepsza z wszystkich mam.

Przytulę się do ciebie mocno

I sto całusów dam.

 

Ref: Kochana mamo, dziś dla ciebie

        chcę wyczarować złotą rybkę,

        niech spełni wszystkie twe życzenia.

        Mamusiu, żyj sto lat!

 

2.

Uśmiechnij się, kochany tato.

Zmęczony jesteś, wiem.

Lecz weź mnie, proszę, na kolana,

A ja przytulę cię.

 

Ref: Kochany tato, dziś dla ciebie

        Chcę wyczarować złotą rybkę,

        Niech spełni wszystkie twe życzenia.

        Tatusiu, żyj sto lat!