Grupy

 

Nauczycielki:

mgr Monika Lenzkowska

mgr Marta Krawczyk

CZERWIEC

 

1. „Jak zostać sportowcem?”

2. „I oto przyszło lato…”

3. „Odwiedzamy zwierzęta na wsi”

4. „Hej, na wakacje czas!”

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 

 

 • rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu
 • rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych
 • rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy
 • wdrażanie do dostrzegania emocji swoich i innych osób
 • wzmacnianie odporności psychicznej poprzez ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej
 • wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw
 • wzmacnianie samoświadomości
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich
 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • poszerzanie wiadomości nt. dyscyplin sportowych
 • utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze
 • rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na określone cechy
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie
 • poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej
 • poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
 • rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 • wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania ze względu na różne kryteria
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie spostrzegawczości

 

 

 

 

„Do przodu krok”  – piosenka

Ref. Do przodu krok, do tyłu krok,

potem w bok, hop, hop, hop!

      1. Umiem klaskać, umiem skakać,

to zabawa przedszkolaka,

takiego jak ja i ty,

takiego jak my.

Ref. Do przodu krok, do tyłu krok,

potem w bok, hop, hop, hop!

      1. Narysuję wam niedźwiedzia,

na huśtawce będzie siedział

i na bębnie będzie grał,

i na bębnie grał.

Ref. Do przodu krok, do tyłu krok,

potem w bok, hop, hop, hop!

      1. Potem razem z kolegami

znajdę skrzynię ze skarbami,

a w niej klocków chyba sto,

a w niej klocków sto.

Ref. Do przodu krok, do tyłu krok,

potem w bok, hop, hop, hop!

 

„Lato woła nas!” – piosenka

1.Czy wy wiecie, mamo, tato,

że zaczęło się dziś lato?

Więc spędzimy razem czas,

wiele przygód czeka nas!

Ref. Lato, lato nas woła,

i świeci słońce dokoła,

czeka już morze i las,

lato, lato woła nas!

      1. Już walizki spakowane,

buzie całe roześmiane.

Na wyprawę nadszedł czas,

wiele przygód czeka nas!

Ref. Lato, lato nas woła…

      1. Tata pyta: „Rety, rety,

gdzie podziały się bilety!”

W końcu w drogę ruszać czas,

wiele przygód czeka nas!

Ref. Lato, lato nas woła…