Grupy

 

Nauczycielki:

mgr Beata Łazicka

mgr Małgorzata Mroczek

WRZESIEŃ

 

 

Krąg tematyczny: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.

• Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

• Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

• Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

 

Krąg tematyczny: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie się dzieci w obrębie grupy, a także z nauczycielem, salą;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;

• Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i ich funkcji;

• Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i w budowaniu dobrego samopoczucia;

• Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i innych dzieci;

 

Krąg tematyczny: W moim domu nie nudzi się nikomu

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie u dzieci zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

• Nauka wymiany jeden do jednego;

• Kształtowanie pozytywnego, pełnego ciekawości stosunku do książek i literatury dla dzieci;

• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi;

• Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

 

Krąg tematyczny: Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

• Zapoznanie z przedstawicielem służb mundurowych – policjantem;

• Poszerzenie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego;

• Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia;

• Rozbudzanie intuicji geometrycznej (koło);

• Kształtowanie nawyku przestrzegania zasad ruchu drogowego.

 

Krąg tematyczny: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych;

• Rozwijanie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy;

• Wspomaganie dzieci w werbalnym przekazywaniu myśli i uczuć;

• Tworzenie warunków do polisensorycznego poznawania świata.

 

 

„Czyste ręce” – I.Salach

Dziś od rana plusk w łazience,to maluchy myję ręce.

Najpierw w wodzie opłukują,potem mydłem nasmarują.

Znowu woda – istny cud.

W  umywalkę puk,puk,puk!

Jeszcze tylko kran zakręcę i już czyste moje ręce.

„Jestem sobie przedszkolaczek „

1. Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę,

na bębenku marsza gram: ram tam tam, ram tam tam.

2. Mamy tu zabawek wiele, razem bawić się weselej,

bo kolegów dobrych mam, ram tam tam, ram tam tam.

3. Kto jest beksą i mazgajem, ten się do nas nie nadaje.

Niechaj w domu siedzi sam, ram tam tam, ram tam tam.

4. Mamy klocki, kredki, farby – to są nasze wspólne skarby.

Bardzo dobrze tutaj nam, ram tam tam, ram tam tam.

Bardzo dobrze tutaj nam, ram tam tam