Grupy

 

Nauczycielki:

mgr Ewa Lodd

mgr Beata Łazicka

 

 

CZERWIEC

 

I – II tydzień  

Krąg tematyczny: Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

III – IV  tydzień 

Krąg tematyczny: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa

• Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego -egzotycznego;

• Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;

• Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

V tydzień

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich marzeniach;

• Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.

 

 

 

 

  „Człowiek” – M. Mazan

 

Posłuchajcie, to jest wierszyk całkiem nowy.

Każdy człowiek rozpoczyna się od głowy.

To jest włosów sto tysięcy albo więcej.

Oczy, usta, nos i uszy, szyja, ręce.

To jest brzuch, taki brzuch,

co na nogach stoi dwóch.

To są stopy i już koniec. Chcecie więcej?

Posłuchajcie, to jest wierszyk całkiem nowy.

Każdy człowiek rozpoczyna się od głowy…

 

„Małpia przygoda”

 

1. W dżungli, w dalekim kraju,

w małpim, zielonym gaju;

mieszkały cztery małpki śmieszne,

małe, rude i pocieszne.

2. Pierwsza – podskakiwała,

druga – trzecią drapała,

gdy trzecia smaczny orzech jadła,

czwarta małpa z drzewa spadła.

3. O! Rety, rety! Co za los! (chlip)

Małpka potłukła sobie nos! (ojoj!)

A pod drzewem tygrys zły

szczerzy ostre kły! (chrr!)

4. Małpko, proszę, nie zwlekaj!

Małpko, szybko uciekaj!

Małpka wysoko podskoczyła,

w wielkich liściach się ukryła