Nauczycielki:

mgr Beata Łazicka

mgr Małgorzata Mroczek

MAJ

 

Tematyka kompleksowa

  1. Polska- moja ojczyzna
  2. Nigdy nie bój się lekarza,gdy choroba się przydarza
  3. Ktoś nam niebo pomalował. Witaj tęczo kolorowa
  4. Bukiet,prezent i cukierki,dziś rodziców dzień jest wielki

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktycznej

1.Dostarczenie dzieciom wiedzy o Polsce.

2.Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

3.Dbanie o zmysły -posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu,unikanie krzyku w zabawie.

4.Kształcenie umiejętności językowych,wzbogacanie słownictwa.

5.Doskonalenie mowy dzieci poprzez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń,wysłuchanego tekstu.

6.Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

7.Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.

8.Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu.

9.Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

10.Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec innych  w trakcie zabawy.

 

Wiersz

„ Piękne zwyczaje”

Słonko ma bardzo piękne zwyczaje:mówi „dzień dobry”gdy rano wstaje.

A drzewa,lśniące rosą nad ranem szumią „dzień dobry,słonko kochane”.

Gdy słonko chmura zasłoni siwa,mówi „przepraszam”potem odpływa.

Gdy ciepłym deszczem sypie dokoła”dziękuję” szumią trawy i zioła.

Słonko dzień cały po niebie chodzi.”Dobranoc: mówi,kiedy zachodzi.

Mrok szary wkoło,trawy i drzewa „dobranoc” szumią z prawa i lewa.

 

Piosenka

„  Mamo kocham cię, tato kocham cię”

 

Moja mama najpiękniejsza jest i już.

Delikatna jak maleńkie płatki róż.

Taka dobra taka słodka niczym miód .

No po prostu w każdym calu mama cud.

Refren: Bo tak właśnie w życiu jest każda mama jest the best,dziś usłyszy cały świat żyj mamusiu nam sto lat.

A mój tata to jest taki super gość,przy nim znika każdy smutek każda złość. Więc zaśpiewam dzisiaj tacie z wszystkich sił ,że go kocham chcę by zawsze przy mnie był.

Refren: Bo tak właśnie w życie jest każdy tata  jest the best,dziś usłyszy cały świat żyj tatusiu nam sto lat.