Nauczycielki:
mgr Agata Chyżyńska
mgr Marta Krawczyk