Nauczycielki:
mgr Iwona Czarnecka
mgr Beata Janowska

MAJ

Tematy kompleksowe

I. Co lubią książki?

– rozbudzanie zainteresowania książką

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami podczas zabawy, pracy w grupach – umiejętność czekania w tym czekania na swoją kolej

– rozwijanie sprawności manualnych

– kształtowanie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

II. Kiedy będę duży…

– budowanie wiedzy na temat zawodów, między innymi: lekarza, policjanta, strażaka, pielęgniarki

– kształtowanie pojęć matematycznych: wysoki- niski

– kształtowanie umiejętności skupiania uwagi podczas słuchania opowiadań

– wdrażanie do zgodnego współdziałania z dziećmi w zabawie

– budowanie wiedzy na temat sytuacji, w których należy stosować formy grzecznościowe

– doskonalenie czynności samoobsługowych

III.  Dla Ukochanej mamy

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się

– doskonalenie umiejętności liczenia

– rozwijanie umiejętności wokalnych

– pobudzenie aktywności i ekspresji twórczej

– kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do mamy

– usprawnianie narządów mowy

– wyrabianie nawyków dbania o zachowanie prawidłowej postawy ciała

 

IV Moja rodzina

– wdrażanie do uważnego słuchania oraz skupiania uwagi

– rozwijanie słownictwa związanego z rodziną- nazywanie członków rodziny

– doskonalenie umiejętności liczenia

– rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu

– wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny

– rozwijanie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny

– wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych

– wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych

– doskonalenie sprawności manualnej

 

Piosenka ,, Tęcza nad łąką’’

1.Ogromna chmura zakryła słońce,

lecą na ziemię deszczu kropelki.

Mokną biedronki, mokną zające,

małym ślimakom mokną muszelki.

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna!

Błyszczy w górze kolorami!

Weźmy wszyscy się za ręce,

namalujmy tęczę sami! 2x

2.Zza wielkiej chmury wybiegło słońce,

wpadło na łąkę tyle promieni,

patrzą biedronki, patrzą zające –

to kolorami tęcza się mieni!

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna!

 

 

Wiersz ,, Magiczne słowa’’ K. Klich

Jeśli bardzo chcesz czarować,

musisz znać magiczne słowa.

Proszę oto pierwsze z nich,

co otwiera wszystkie drzwi.

Przepraszam – drugie magiczne słowo,

sprawia, że uśmiech wraca na nowo.

I dziękuje słowo trzecie,

po nim cudnie jest na świecie.

Proszę, przepraszam i dziękuję,

to najważniejsze słowa.

Musisz je ćwiczyć co dzień wytrwale,

by nimi zaczarować.

Proszę, przepraszam i dziękuję,

to czarów jest podstawa.

Musisz je ćwiczyć co dzień wytrwale,

by nimi biegle władać.

Różdżki nie potrzeba wcale,

by czarować doskonale.

Ani latać wciąż na miotle

i mikstury warzyć w kotle.

Nie potrzeba kuli szklanej,

ani księgi z zaklęciami.

Starczy te trzy słowa znać

i właściwie ich używać.

Proszę, przepraszam i dziękuję,

to najważniejsze słowa.

Musisz je ćwiczyć co dzień wytrwale,

by nimi zaczarować.

Proszę, przepraszam i dziękuję,

to czarów jest podstawa.

Musisz je ćwiczyć co dzień wytrwale,

by nimi biegle władać.