Grupy

 

Nauczycielki:
mgr Iwona Czarnecka
mgr Beata Janowska

STYCZEŃ

Tematy kompleksowe

1. Kiedy zimno jest na dworze

2. Hop, hop na śniegu

3. Moja babcia i mój dziadek

4. Czas na zimowe obserwacje

 

Zamierzenia  dydaktyczno- wychowawcze

 • Kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • Przyjmowanie i respektowanie zasad
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Kształtowanie myślenia matematycznego
 • Doskonalenie spostrzegawczości
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • Uświadomienie konieczności niesienia pomocy ptakom zimą
 • Kształtowanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem i wodą
 • Utrwalenie znajomości kolorów
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w grupie
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Uświadamianie istniejącej więzi między wnukami, a dziadkami

Piosenka „Babciu droga babciu”

1.

Babciu, droga babciu, powiedz mi,

      czy potrafisz zrobić to, co my?

 My tupiemy, tup, tup, tup.

Teraz babciu, ty to zrób! (bis) 

2.

Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My skaczemy raz, dwa, trzy,

teraz babciu podskocz ty! (bis)

3. 

Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?

My klaszczemy, raz dwa, trzy,
teraz babciu klaszcz i ty! (bis)

4. 

Babciu, droga babciu, powiedz mi,

czy potrafisz zrobić to, co my?

My całuski damy ci,

teraz babciu daj nam ty! (bis)  

                      

 

Wiersz ,,Dla Dziadka’’ Dorota Gellner

Dziadku, Dziadku, czy to Ty?

Coś na twojej głowie lśni.

To korona! Słowo daję!

Przecież znam korony z bajek!

Czy to fotel?

Ależ skąd!

To nie fotel tylko tron!

I w ogóle i w szczególe

Jesteś Dziadku dzisiaj królem!

Pytasz co to za zagadka?

To po prostu Święto Dziadka!