Grupy

 

Nauczycielki:
mgr Monika Lenzkowska
mgr Marta Krawczyk
WWWWWWWWWWWWWW
CCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
STYCZEŃ
VVVVVVVVVVV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

TEMAT KOMPLEKSOWE:

1. Kosmiczne podróże

2. Zimowe szaleństwo

3. Babcia i dziadek to skarb

4. Zawodowe plany

 

CELE OGÓLNE

OBSZAR FIZYCZNY

 • systematycznie uczestnictwo w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-technicznych z przestrzeganiem zasad: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu
 • doskonalenie sprawności ciała i koordynacji przygotowujących do nauki pisania i czytania
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz prac plastycznych oraz plastyczno-technicznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji

 

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wykazywanie wytrwałości w kończeniu podjętych działań i wykazywanie motywacji
 • uważne słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
 • empatyczny stosunek do zwierząt, podejmowanie pomocy potrzebującym zwierzętom
 • znajomość i rozumienie obowiązków wszystkich członków rodziny i konieczności ich wypełniania
 • obdarzanie uwagą dorosłych i rozumienie, co mówią i czego oczekują – interesowanie się pracą dziadków i okazywanie szacunku dla ich codziennego wysiłku
 • próby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, nauka okazywania emocji w akceptowany społecznie sposób
 • umacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby

OBSZAR SPOŁECZNY

 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnego zagrożenia, nieprawidłowego zachowania innych
 • spokojnie słuchanie wypowiedzi innych, wykazywanie zainteresowania i dawanie czasu innym
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela, słuchanie ze zrozumieniem innych osób
 • odczuwanie empatii oraz chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu
 • wykazywanie zainteresowania historią własnej rodziny (prezentacja albumów, pamiątek rodzinnych)
 • dostrzeganie wyjątkowości własnej rodziny, chęć kultywowania jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
 • dostrzeganie uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji
 • dokonywanie analizy i syntezy prostych słów
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • dokonywanie pomiaru odległości, szacowanie odległości
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze, stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
 • słuchanie utworów literatury dla dzieci, bajek, baśni, legend, wypowiadanie się na ich temat
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytania, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy
 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, wyobraźnią i fantazją
 • porównywanie długości, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”

 

„Kochamy was”     Muzyka i słowa: Bożena Forma

1.

Czy wy wiecie moi mili, cy wy wiecie,

ile babć i dziadków jest na całym świecie.

Właśnie wielkie święto swoje dzisiaj mają,

więc wnuczęta im piosenkę śpiewać chcą.

Ref. Kochamy was, kochamy całym sercem

i radości chcemy dać wam jak najwięcej.

Nasze buzie uśmiechnięte dziś życzenia ślą przepiękne

żyj babuniu, żyj dziadziuniu latek sto!

 

2.

Babcia bardzo często mamę zastępuje,

zamiast taty dziadek wnukiem się zajmuje.

Bo rodzice cały dzień spędzają w pracy,

babcia, dziadek za to zawsze mają czas.

Ref. Kochamy was, kochamy całym sercem…

 

3.

Babcia z dziadkiem czas nam ciągle umilają,

zawsze dla nas niespodzianek wiele mają.

Dziś w piosence miłość wielką wyrażamy,

głośno teraz podziękować chcemy wam.

Ref. Kochamy was, kochamy całym sercem…

 

 

„Babcia”    Grzegorz Strzeboński

Tu nie trzeba o nic pytać:

Babcia skarbem jest – i kwita

(Babcia oraz jej obiadek,

A pilnuje skarbu… dziadek).

Mama taty – babcia Róża

Jest puchata i nieduża,

Umie robić kluski z mączki

I przepyszne z różą pączki.

Dziadek głaska ją po brzuszku,

Mówiąc do niej „mój pączuszku”,

Za co musi w kuchni siedzieć,

Myjąc garnki po obiedzie.

Mama mamy, babcia Ania,

Żyć nie może bez biegania,

Skacze, pływa, kozły fika –

Cuda czyni gimnastyka!

I choć ma już swoje lata,

Szybsza jest od mego brata,

A sylwetkę (to nie bajka!)

Lepszą ma niż wnuczka Majka.

Lecz pomimo różnic wielu

Obie lubią na fotelu,

Zanim wnuczek mały zaśnie,

Opowiadać piękne baśnie.

„Dziadek”    Bożena Pierga

Nic już nie poradzę na to,

że mojego taty tato,

zamiast ślęczeć nad gazetą,

lubi dla mnie być poetą.

Składa wersy w zgrabne zwrotki

kolorowe jak stokrotki.

Dziadek puzzle też układa,

bajki piękne opowiada.

Gdy idziemy przez park stary,

wokół same dziwy, czary.

Dziadek klucze ma do snów.

Brak do tego dziadka słów!

To z nim (chociaż już niemłody!)

najwspanialsze mam przygody.

Zamiast bujać się w fotelu

(wzorem innych dziadków wielu),

buja ze mną wciąż w obłokach,

opowiada mi o smokach

i łasuchem jest nie lada –

razem ze mną dżem podjada.

Choć prawdziwy, nie baśniowy,

dziadek mój jest wyjątkowy!