Grupy

 

Nauczycielki:
mgr Monika Lenzkowska
mgr Marta Krawczyk
WWWWWWWWWWWWWW
CCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
WRZESIEŃ
VVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Tematy kompleksowe:

1. Znowu razem

2. Z latawcem w przedszkolu

3. Żegnamy lato

4. Ziemia- nasza planeta

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

OBSZAR FIZYCZNY

 • aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu
 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie
  i kreślenie wzorów
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami
 • osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania

OBSZAR EMOCJONALNY

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają
  i przeżywają je wszyscy ludzie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • prezentowanie swojej osoby na forum grupy
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • respektowanie zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa
 • dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety

OBSZAR POZNAWCZY

 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • doskonalenie sprawności grafomotorycznej
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „O”, „A”,”T”
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • zdobycie wiedzy o naszej planecie
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata

          „Przedszkolaki to my!”

 1. Kiedy wchodzimy do przedszkola

       pani z uśmiechem wita nas:

      Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!

      Razem spędzimy miło czas!

 

Ref. Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

– Przedszkolaki to my!

 

 1. Czeka nas tutaj przygód wiele,

        miło spędzimy cały dzień.

       W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

      w domu niech siedzi sobie leń!

 

Ref…

 1. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

        lubimy razem w piłkę grać.

       Chętnie dzielimy się zabawkami,

       i potrafimy o nie dbać.