Grupy

 

 

Nauczycielki:
mgr Iwona Czarnecka
mgr Beata Janowska
MAJ

Tematy kompleksowe i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 

1. Łąka pełna życia

– Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o  środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach

– Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia

– Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową

– Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą

– Doskonalenie umiejętności dodawania.

 

2. Muzyka, która łączy

– Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki- od klasycznej po współczesną

– Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych

– Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych

– Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki

– Kształtowanie odbioru muzyki

– Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań
 i gustu w tym zakresie.

 

3. Uczciwość na co dzień

– Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami takimi jak uczciwość, prawdomówność, szacunek

– Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu

– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć

– Przewidywanie skutków nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości

-Doskonalenie umiejętności klasyfikowania figur ze względu na cechy jakościowe, utrwalenie liczebników porządkowych

– utrwalenie poznanych liter, doskonalenie umiejętności czytania

 

4. W domu najlepiej

– Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów

– Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych

– Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia

– Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z poznawaniem zawodów

– Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania różnych chwil

– Doskonalenie umiejętności czytania

– Doskonalenie umiejętności dodawania

 

 

Wiersz

,, Na łące’’ M. Strzałkowska

Jest jasno i błękitnie

a wokół łąka kwitnie,

po łące sobie hasam

 i trawę mam do pasa.

Na łące rosną babki

i mięta i bławatki,

 powoje i podbiały

i inne dyrdymały!

Tu motyl,

a tam dzwonek stokrotka i skowronek,

wśród trawy pachnie ziółko,

 a ja powtarzam w kółko:

Jest jasno i błękitnie,

a wokół łąka kwietnie,

po łące sobie hasam

 i trawę mam do pasa.

 

Piosenka

,,Łąka- królestwo owadów’’ muz. i sł. A. Jędrzejewska- Stachura

 

  1. Łąka to owadów królestwo, jest tu zielono, niebiesko

i złociście, i tęczowo, jednym słowem- kolorowo.

 

Ref. Są motyle fruwające, są i mrówki biegające,

Jest też żuk bardzo powolny i skaczący konik polny.1.

  1. Kwiat się mieni w świetle słońca, pszczółka też lata bzycząca,

obok ważka przelatuje, złotym latem się raduje.

 

Ref.   Są motyle fruwające, są i mrówki biegające…