Grupy

 

 

Nauczycielki:
mmmmmmmmmmm

mgr Maria Malinowska

mgr Anna Gontarczyk

 

STYCZEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE

1.  Czy można cofnąć czas?

2. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

3. Kto to taki: mama mamy, tata taty?

4. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami;
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • poznawanie wybranych mierników czasu od starożytności do dnia dzisiejszego;
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
 • wskazywanie pełnych godzin na zegarze;
 • mierzenie czasu trwania różnych czynności, np. stoperem, porównywanie czasu trwania różnych czynności, stosowanie określeń: dłużej, krócej;
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej;
 • układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie;
 • poznanie sposobów dbania o środowisko;
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?

 

JĘZYK ANGIELSKI

 1. „The pirate dance – the house ”- uczestniczy w zabawie muzyczno – ruchowej, śpiewa piosenkę w grupie, rozumie proste polecenia i reaguje na nie, używa zwrotów lub wyrazów mających znaczenie dla danej zabawy lub czynności
 2. „ The house song” – uczestniczy w zabawie muzyczno – ruchowej, śpiewa piosenkę w grupie, rozumie proste polecenia i reaguje na nie, używa zwrotów lub wyrazów mających znaczenie dla danej zabawy lub czynności
 3. „Peter’s birthday story” – uczestniczy w zabawie muzyczno – ruchowej, śpiewa piosenkę w grupie, rozumie proste polecenia i reaguje na nie, używa zwrotów lub wyrazów mających znaczenie dla danej zabawy lub czynności
 4. „Play Guess the room” – uczestniczy w zabawie muzyczno – ruchowej, śpiewa piosenkę w grupie, rozumie proste polecenia i reaguje na nie, używa zwrotów lub wyrazów mających znaczenie dla danej zabawy lub czynności
 5. „House and furniture” – uczestniczy w zabawie muzyczno – ruchowej, śpiewa piosenkę w grupie, rozumie proste polecenia i reaguje na nie, używa zwrotów lub wyrazów mających znaczenie dla danej zabawy lub czynności
 6. „Fun and games” – uczestniczy w zabawie muzyczno – ruchowej, śpiewa piosenkę w grupie, rozumie proste polecenia i reaguje na nie, używa zwrotów lub wyrazów mających znaczenie dla danej zabawy lub czynności