Grupy

Nauczycielki:

mgr Joanna Grembocka

mgr Marta Jaros

GRUDZIEŃ

 

Tematy:

1. Grudniowe życzenia.

2. Kim będę, gdy dorosnę?

3. Święta za pasem.

4. Świąteczne tradycje.

 

Zamierzenia pracy:

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat,

– rozwijanie sprawności rąk poprzez lepienie, wydzieranie z papieru, wycinanie, malowanie, rysowanie,

– wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych,

– uwrażliwianie na potrzeby innych osób,

– kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, do rodziny, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

– utrwalanie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

– rozwijanie umiejętności zauważania i rozumienia swoich uczuć,

– wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów  artykulacyjnych i oddechowych,

– rozwijanie zdolności matematycznych tj. przeliczania, porównywania liczebności, używania zwrotów tyle samo, więcej, mniej,

– doskonalenie umiejętności samoobsługowych, zwrócenie uwagi na porządek wokół nas, na właściwe nawyki higieniczno-sanitarne,

– kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich codziennych obowiązków.

 

Tego się uczymy:

Piosenka „Tupu tup po śniegu”

Przyszła zima biała, śniegu nasypała.
Zamroziła wodę ,staw przykryła lodem.

Ref. Tupu tup po śniegu,
dzyń, dzyń, dzyń, na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie ,
lepimy bałwanka.

Kraczą głośno wrony, marzną nam ogony.
Mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków.

Ref. Tupu tup po śniegu…

Ciepłe rękawiczki i wełniany szalik
Białej mroźnej zimy nie boję się wcale.

Ref. Tupu tup po śniegu…

 

Kolęda „Przybieżeli do Betlejem”

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Ref. Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Ref. Chwała na wysokości…