Nauczycielki:

mgr Joanna Grembocka

mgr Marta Jaros

LUTY

 

Tematy kompleksowe:

1. Baśnie, bajki, legendy.

2. Czas na bale.

3. W dawnych czasach.

4. Wynalazki

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Cele ogólne:

– rozbudzanie zainteresowania książką,

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się,

– wdrażanie do szanowania innych bez względu na wygląd, kulturę czy tradycje,

– wdrażanie do kultywowania tradycji,

– rozwijanie zdolności matematycznych tj. przeliczania, porównywania liczebności, używania zwrotów tyle samo, więcej, mniej,

– doskonalenie umiejętności samoobsługowych, zwrócenie uwagi na porządek wokół nas, na właściwe nawyki higieniczno-sanitarne,

– kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, do rodziny,

– rozwijanie umiejętności zauważania i rozumienia swoich uczuć,

– wdrażanie do odczuwania i wyrażania empatii,

– wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów  artykulacyjnych i oddechowych,

– rozwijanie sprawności rąk poprzez lepienie, wydzieranie z papieru, wycinanie, malowanie, rysowanie,

– rozwijanie zainteresowań technicznych.

 

Piosenka „Hej, w kopalni”

Hej, w kopalni praca wre

Górnicy pracują.

Całe noce, całe dnie

Węgiel wyrąbują.

Ref. Buch, buch, buch,

Stuk, stuk, stuk.

Słychać tam wielki huk.