Grupy

Nauczycielki:

mgr Agata Chyżyńska

inż. Dagmara Bongalska

LUTY


I Krąg tematyczny: „Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznawanie miejsc użyteczności publicznej oraz ich znaczenia w życiu;
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych;
 • Obserwacja pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola;
 • Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji zabawy;
 • Rozbudzanie intuicji matematycznej w obszarach: ciężar i długość/szerokość.

II Krąg tematyczny: „Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;
 • Kształtowanie umiejętności i tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim.

III Krąg tematyczny: „Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze”.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, na wodzie, w powietrzu;
 • Składanie prostych konstrukcji z papieru, unoszących się w powietrzu i na wodzie;
 • Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych;
 • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.