Grupy

Nauczycielki:

mgr Joanna Grembocka

mgr Marta Jaros

WRZESIEŃ

 

Zamierzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 

Dziecko:

– zna imiona dzieci z grupy; wie, że w przedszkolu czuje się bezpiecznie.

– zna członków własnej rodziny, ich stopień pokrewieństwa.

– nazywa i wskazuje wymienione części ciała.

– zna imiona kolegów i koleżanek.

– zna pomieszczenia w przedszkolu.

– potrafi współdziałać w zabawie.

– wie, co oznacza słowo przyjaciel.

– przestrzega ustalonych norm.

– wie, że przy zielonym świetle sygnalizatora  można przejść przez ulicę.

– wie, przy jakim świetle można przechodzić przez ulicę, zna rożne środki lokomocji.

–  uczy się piosenki „Będę kierowcą”

–  wie jak wygląda koło.

–  wie, na czym polega praca policjanta.

–  zna wybrane oznaki jesieni.

–  wie, jak wyglądają kolory: żółty, czerwony, brązowy i zielony.

–  rozpoznaje wybrane drzewa po ich owocach i liściach.

–  zna nazwy wybranych grzybów.

–  wie, co robią jesienią wiewiórka i jeż.

 

 “Będę kierowcą” I. Landau

    1. Pędzą auta coraz prędzej
     Co za pech
     Żółte światło, pas na jezdni,
     teraz skręt.Ref. Bardzo trudno być kierowcą,
     Lecz ja mówię wszystkim chłopcom,
     Muszą kiedyś być.

     2. Szara jezdnia, na tej jezdni
     Aut jest sto.
     Zmiana świateł, znów czerwone,
     a więc stop.

     Ref. Bardzo trudno być….

     3. Różne światła, różne znaki
     Trzeba znać.
     Muszę wiedzieć kiedy jechać,
     kiedy stać.

     Ref. Bardzo trudno być….…

 

                                                                            Części ciała

                                                                   Tu mam głowę. Kto mi powie,

                                                                   Ile włosów jest na głowie?

                                                                   Tu mam oczka do mrugania,

                                                                   a tu uszy do słuchania.

                                                                   Tu mam brodę, tu policzki,

                                                                    tu mam nosek, a tu czoło.

              Tu są oczy, a tu usta,

               które śmieją się wesoło!

                      Cha cha, cha!