Numer konta – opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo.

Opłaty za przedszkole dokonujemy do 10 – go dnia każdego miesiąca.  Wpłaty należy dokonać na konto przedszkola. Prosimy o dokonywanie dokładnych wpłat, bez stosowania zaokrągleń.

 

Nr konta:  22 2030 0045 1110 0000 0244 6340

 

W tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.