Numer konta – opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo.

Opłaty za przedszkole dokonujemy do 10 – go dnia każdego miesiąca.  Wpłaty należy dokonać na konto przedszkola. Prosimy o dokonywanie dokładnych wpłat, bez stosowania zaokrągleń.

 

Nr konta:  07 1160 2202 0000 0005 0058 4116

 

W tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy.