Przedszkole nr 1 mieści się w piętrowym, wolnostojącym budynku, przy ulicy Bolesława Chrobrego 3, otoczone wokół zielenią.
Plac zabaw wyposażony jest w różny sprzęt do zabaw ruchowych, m.in. zjeżdżalnie, piaskownice, huśtawki, stoliki, domki itp. Cały ogród jest ogrodzony i zamknięty dla bezpieczeństwa dzieci.
Dysponuje siedmioma dużymi słonecznymi salami, bogato wyposażonymi w zabawki i pomoce dydaktyczne, stanowiskiem do zabaw komputerowych.
Ponadto zajęcia z logopedą odbywają się w gabinecie logopedycznym wyposażonym w komputer i wiele atrakcyjnych pomocy.
Przedszkole czynne jest od 6.30 – 16.30

 

NASZA WIZJA I MISJA

Celem naszego przedszkola jest ukształtowanie w dzieciach cech inteligencji emocjonalnej zapewniających sukces
i umiejętność radzenia sobie z porażką oraz danie możliwości wykorzystania potencjału intelektualnego każdego dziecka.

Realizując nasze cele koncentrujemy się na:

  • Poznaniu i zrozumieniu dziecka jako indywidualności.
  • Pomocy rodzicom w poznaniu potrzeb dziecka.
  • Partnerskiej współpracy z rodzicami.
  • Wprowadzenie poradnictwa psychologicznego.
  • Wzbogacenie realizowanego programu adaptacyjnego.
  • Realizowaniu w pracy z dziećmi sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku nabywanie kompetencji społecznych: wiary w siebie, trafnego rozpoznawania przeżywanych uczuć, zapobieganiu skłonności do agresji, szacunku do prawa, znajomości praw dziecka.
  • Prowadzeniu z dziećmi zajęć edukacyjnych aktywnie wprowadzających je w zagadnieniach bezpieczeństwa i ochrony swojego życia i zdrowia.
  • Zapewnieniu wysokiego poziomu kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu.
  • Unowocześnienie bazy materialnej przedszkola.