SZANOWNI  RODZICE

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20.0l.2021r. w sprawie terminów przeprowadzania na rok szkolny 2021/2022 postępowania rekrutacyjnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148, z pozn. zm.)

 

  • od 12.04. do 23.04.2021r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych składają oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola nr l w postaci pisemnego oświadczenia.
  • w dniu 26.04.2021r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Oświadczenie woli należy włożyć do skrzynki na korespondencję znajdującej się w przedszkolu.

 

Druki oświadczenia woli są dostępne również na stronie internetowej przedszkola – pm1.ostroda.pl

 

 

                                                                                                     Dyrektor przedszkola Maja Babalska

DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE