Zuchy

Nauczycielki:

mgr Ewa Lodd

mgr Monika Lenzkowska

mgr Ewa Wypych

mgr Marta Jaros

 

STYCZEŃ

1. Krąg tematyczny: Jak mija czas?

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach
 • nauka kroku dostawnego

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do wyrażania emocji za pomocą ruchu (śpiew, taniec, improwizacje)

Obszar społeczny

 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy)
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie pojęć dzień, tydzień, miesiąc, rok)
 • wdrażanie do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

 

2. Krąg tematyczny Sporty zimowe dla każdego

Cele ogólne
Obszar fizyczny

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, właściwe odżywianie, hartowanie organizmu)
 • ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do wyrażania emocji w trakcie zabaw na świeżym powietrzu
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy)
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażanie do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (stosowanie nazw dyscyplin sportowych i zabaw zimowych)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „0”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • segregowanie, klasyfikowanie przedmiotów (rekwizytów, przyborów) według podanego kryterium
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej

 

3. Krąg tematyczny: Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem

      Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu oraz w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach
 • uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych
 • rozwijanie wrażliwości dziecka na otaczającą go rzeczywistość
 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do możliwości dziecka

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw prospołecznych (składanie życzeń, wręczanie prezentów)
 • kształtowanie umiejętności wykonywania drobnych prac porządkowych w domu i przedszkolu
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – porządkowanie historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • kształtowanie poczucia rytmu i interpretacji muzyki ruchem

 

4.Krąg tematyczny: Zimowe obserwacje i eksperymenty

Cele ogólne

Obszar fizyczny

 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, właściwe odżywianie, hartowanie organizmu)
 • uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy

Obszar emocjonalny

 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

 • rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami
 • kształcenie umiejętności syntezy i analizy słuchowej
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zwierząt, nazwy pokarmów dla zwierząt)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • kształtowanie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni od własnego ciała,
 • wdrażanie do poprawnego posługiwania się poznanymi pojęciami: prawa, lewa, z tyłu, z przodu, obok, pomiędzy
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym (obserwacja wody w różnych stanach skupienia, przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji)
 • zachęcenie do opieki nad ptakami w zimowych warunkach poprzez wskazanie konkretnych działań
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności