DZIECI STARSZE ( 5 i 6 – latki )

Czas

trwania

czynności

Czas przed realizacją podstawy programowej

Czynności dzieci i nauczyciela

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu pobytu dzieci

6.30 – 7.00  

Schodzenie się dzieci, integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybranymi zabawkami, udział w grach dydaktycznych.

7.00 -8.00

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

wychowania przedszkolnego

Ćwiczenia poranne i zabawy muzyczno – ruchowe z udziałem nauczyciela.
8.00 – 8.30 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do śniadania. Śniadanie, czynności samoobsługowo – higieniczne.
8.30 – 9.00 Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
10.00 – 10.15 Czynności samoobsługowe. Drugie śniadanie. Przygotowanie do wyjścia

na powietrze.

10.15- 11.15

 

Pobyt na powietrzu; realizacja różnych form aktywności ruchowej, obserwacji przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów.
10.30-11.30 Ewentualne prowadzenie pracy indywidualnej; pomoc psychologiczno – pedagogiczna
11.15-11.30 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad. Czynności higieniczne, samoobsługowe.

Organizacja pracy przedszkola po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

12.00 – 14.00   Poobiedni odpoczynek: słuchanie literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć wychowawczo-edukacyjnych,  zabawa ruchowa proponowana przez nauczycielkę.

   Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie, praca wspomagająca rozwój dziecka (praca stymulacyjno-kompensacyjna, wychowawcza oraz praca z dzieckiem wyróżniającym się uzdolnieniami i zainteresowaniami). zajęcia dodatkowe.

14. 00 – 14.15 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do podwieczorku.
14.15– 14.40 Podwieczorek . Czynności higieniczne, samoobsługowe.
14.40 – 15.30 Zabawy dowolne, z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy dydaktyczne, praca

z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

15.30 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci; integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy integracyjne; gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu; prace porządkowe.

Indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.

 

 

DZIECI MŁODSZE  (3 i 4 -latki)

Czas

trwania

czynności

Czas przed realizacją podstawy programowej

Czynności dzieci i nauczyciela

Rozliczenie proporcji zagospodarowania czasu pobytu dzieci
6.30 – 7.00  

Schodzenie się dzieci, integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybranymi zabawkami, udział w grach dydaktycznych.

7.00 -8.00

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

wychowania przedszkolnego

Ćwiczenia poranne i zabawy muzyczno – ruchowe z udziałem nauczyciela.
8.00 – 8.30  

Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do śniadania. Śniadanie, czynności samoobsługowo – higieniczne.

8.30 – 9.00 Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
9.00 – 9.45 Zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
9.45 – 10.00 Czynności samoobsługowe. Drugie śniadanie. Przygotowanie do wyjścia na powietrze.
10.00- 11.15

 

Pobyt na powietrzu; realizacja różnych form aktywności ruchowej, obserwacji przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów.
10.30-11.30 Ewentualne prowadzenie pracy indywidualnej; pomoc psychologiczno – pedagogiczna
11.15-11.30 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do obiadu.
11.30 – 12.00 Obiad. Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do leżakowania
Organizacja pracy przedszkola po realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
12.00 – 14.00 Leżakowanie; Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela oraz muzyki relaksacyjnej.
14. 00 – 14.215 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do podwieczorku.
14.15 – 14.40 Podwieczorek . Czynności higieniczne, samoobsługowe.
14.40 – 15.30 Zabawy dowolne, z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy dydaktyczne, praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
15.30 – 16.30 Rozchodzenie się dzieci; integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy integracyjne; gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu; prace porządkowe.