HISTORIA PRZEDSZKOLA nr 1

Nasze przedszkole powstało w czerwcu 1945 roku, miesiąc po zakończeniu wojny. Założeniem przedszkola zajęła się Pani Joanna Białoskórska, która przyjechała z Warszawy.
Siedzibą przedszkola był budynek przy ulicy Sienkiewicza.
Przed wojną było tam również przedszkole. W czasie wojny budynek został bardzo zniszczony.
Nie było w nim oświetlenia, wody, ogrzewania, mebli, ani żadnych zabawek. Znaleźli się jednak ludzie, którzy bardzo chcieli, aby dzieci mogły się bawić i mieć dobrą opiekę w czasie kiedy ich rodzice zajmowali się odbudową naszego miasta.
Stolarz zrobił meble przedszkolne z desek i starych mebli znalezionych w gruzach. Mieszkańcy miasta przynosili rzeczy potrzebne w przedszkolu, były to wiadra, miski, kubeczki, stary piecyk.
Do prac plastycznych rysunków, wydzieranek wykorzystywany był papier z torebek po cukrze i mące.
W pierwszych miesiącach do przedszkola chodziło 50 dzieci, a po roku było ich 125. Takie były początki historii naszego przedszkola.
W roku 1960 przedszkole przeniesiono do budynku przy ul. Czarnieckiego 18 i zorganizowano tam pięć oddziałów, do których uczęszczało ogółem 160 dzieci.
W celu poprawienia warunków lokalowych placówki w 1971 roku przeprowadzono remont kapitalny budynku i utworzono dodatkowy oddział. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Przedszkole Miejskie nr 1 było „największe w mieście” np. w roku 1980 uczęszczało do przedszkola 202 dzieci. Przepisy wprowadzające wymagania dotyczące spełnienia normy 2,4m powierzchni użytkowej przypadającej na dziecko ograniczyły ilość dzieci przyjmowanych do przedszkola oraz liczebność grup (np. w 1990r. do przedszkola uczęszczało 167 dzieci, w 1995r. -138 dzieci, w 2000r.- 143 dzieci). W latach 2001- 2002 przedszkole zmieniało dwukrotnie strukturę organizacyjną – funkcjonowały cztery lub pięć grup po 25 dzieci w grupie.

Rok szkolny 2003/2004 był okresem bardzo ważnych zmian w naszym przedszkolu. W sierpniu Burmistrz Miasta Pan Jan Nosewicz wydał decyzję o zmianie siedziby Przedszkola Miejskiego nr 1 przeniesienie placówki na ul. Chrobrego 3 do budynku kupionego przez Gminę Miejską Ostróda od Agencji Mienia Wojskowego (budynek po zlikwidowanym przedszkolu wojskowym).
Na zmianę lokalizacji mieliśmy dwa tygodnie. W tym czasie przeprowadzono remont, wykonano niezbędne naprawy i zakupy, przeniesiono wyposażenie przedszkola oraz urządzono od nowa wszystkie pomieszczenia (sale dziecięce, szatnie, łazienki, kuchnię, pomieszczenia socjalne, miejsca pracy administracji). Pomimo szybkiego tempa prac, rok szkolny rozpoczął się 1 września.
W bezpiecznie, starannie i estetycznie urządzonym przedszkolu rok szkolny rozpoczęło 157 dzieci.
Za zmianę siedziby przedszkola jesteśmy wdzięczni władzom naszego miasta oraz wszystkim przyjaciołom Przedszkola Miejskiego nr 1.
Dużo wspomnień, ciekawych wydarzeń, chwil trudnych i radosnych znalazło odbicie w starych i w bieżących kronikach przedszkolnych.